NYHEDER 16. OKT 2021 KL. 11:52

Køge Kommune ETK stækkes

Af: Rolf Larsen

Ved at tage noget af ansvarsområderne fra ETK vil Køge Kommune sikre bedre service for borgere og virksomheder.
Organisationsændringerne gør også op med den fordom, at der ikke kan spares i den offentlige sektor, uden det går ud over servicen. Der spares en afdelingsleder væk, mens det forventes servicen forbedres.

ETK stækkes
Køge Kommune samler nu hele administrationen på Rådhuset, og stækker ETK.


Det er ingen hemmelighed, at ventetiden på at få sit byggeprojekt godkendt hos kommunen er lang som hvis man glæder sig til foråret og kun er nået til oktober. Nu gør kommunen imidlertid et forsøg på at få dette forbedret ved at ændre i organisationen.

Flowet i sagsbehandlingen forbedres, økonomistyringen får flere ressourcer, og en mere målrettet service af Køge Kommunes erhvervsliv skal gerne blive resultatet af ændringen.

I den seneste måling af erhvervsklimaet fra Dansk Industri (DI) gik Køge Kommune voldsomt tilbage og sluttede som nummer 67 ud af 94 kommuner. Især punkterne vedrørende Køge Kommune blev kommunen ramt hårdt og må ned på tælling. I kategorien ”Overordnet erhvervsvenlighed” blev Køge Kommune nummer 71 og i kategorien ”Sagsbehandling” blev kommunen placeret på en ikke pralende plads som nummer 76, mens det gik helt galt i ”Information og dialog” hvor kommunen blev nummer 90.

Det må og skal en ambitiøs kommune som Køge ikke sidde overhørig. Kommunen er gang på gang udnævnt som vækstlokomotivet i Region Sjælland, og så må man ikke ligge så lavt som de gør i seneste måling.

Skal følge med
Første skridt bliver nu taget med ændringen af organisationen, og det flytter en del af ansvaret væk fra ETK og ind på Rådhuset.

Afdelingschef for Plan, Byg og Miljø, Pia Nielsen, udtaler i forbindelse med organisationsændringen;

- Ved at samle Plan, Byg og Miljø i én afdeling kan vi styrke den helhedsorienterede sagsbehandling, hvor vi hjælper borgere og erhvervsdrivende med at komme godt igennem myndighedssystemets ansøgninger og afgørelser. Vi får også et bedre overblik og en større fleksibilitet i forhold til at prioritere ressourcer på tværs og foretage en reel forventningsafstemning på forskellige ansøgningstyper.

Der er fart på udviklingen i Køge Kommune. Mange ønsker at investere, bygge nyt eller om. Om dette udtaler Stig Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Stig Isaksen;
- Det kræver en Teknik- og Miljøforvaltning som mere dynamisk er i stand til at skabe nem adgang til vejledning om, hvad der gælder af regler på området, og at vi bliver i stand til at få sagerne igennem et mere effektivt internt flow. F.eks. fra at byggesagen kommer ind, til at vi kan give tilladelsen, eller hjælpe ansøgeren godt videre til en lidt anden byggeløsning end det, de måske i første omgang havde drømt om.

Organisationen forenkles
ETK, også kendt som Entreprenør Teknik Køge, for får alvor ændret organisationen, så den praktisk taget ikke længere er en afdeling i kommunen. Der skabes en ny afdeling for veje og byrum, og en samlet afdeling for ejendomme og rengøring. Dette sparer en afdelingschef og giver en mere direkte ledelsesstruktur mellem Teknik- og Miljødirektøren, som jo er Stig Isaksen, og afdelingerne.

Ansvaret for beredskabet placeres også direkte under Stig Isaksen, mens de to selvstændige økonomi- og administrative støttefunktioner lægges sammen med to nye stabe på rådhuset, der skal yde bistand til diverse områder. Dette skal give nye synergier som skal give værdi for den helt nære opgaveløsning.

ETK er derfor ikke eksisterende som afdeling længere. Mon ikke også det er der spares en afdelingschef.
Hvorfor dette ikke nævnes i pressemeddelelsen henstår i det uvisse.

Ikke love hurtigere sagsbehandling
Hverdagsnyt vil gerne have svar på hvorfor ETK på den måde får fjernet ressourcer, og stille derfor spørgsmålet til Stig Isaksen:
- Mener du på den baggrund der har ligget nogle ressourcer i ETK som ikke har været udnyttet eller har det generelt været utilfredshed med den måde som ETK administrerede dette?

Stig Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen.
Stig Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Stig Isaksen svarer;
- ETK var blevet så stor en afdeling, at den havde fået opbygget sin egen administration. Det er derfor min klare opfattelse, at der med den nye organisering er grundlag for at tro på en bedre udnyttelse af ressourcerne til glæde for Køge Kommunes borgere og virksomheder.

Det vil sige at når medarbejderne flyttes ind på rådhuset, arbejder de ikke kun for ETK, men kan bruges til flere andre opgaver på rådhuset. Der må have ligget uudnyttede ressourcer i afdelingen, som nu kan udnyttes fuldt ud.

Hverdagsnyt havde endnu et spørgsmål.
- Hvornår vil der blive evalueret på den nye organisation, og hvad er succeskriterierne for at den ny organisation bliver en succes? Kan borgerne til f.eks. byggeansøgningerne komme ned på en sagsbehandlingstid på maksimalt fire uger?

Hertil svarer Stig Isaksen:
- Vi vil som i enhver anden organisation løbende evaluere og være nysgerrige på, om vi gør det godt nok. Jeg kan ikke love en hurtigere sagsbehandling, men jeg kan love en mere overskuelig og mere forudsigelig proces, når man indsender ansøgninger om byggetilladelser og andre tilladelser, end tilfældet nogle gange er i dag.

Altså ingen lovning på at sagsbehandlingen bliver hurtigere, men der kommer en mere gennemskuelig proces. At sætte konkrete succeskriterier op er dog altid en god idé, så tingene kan måles, og ikke skal måles på fornemmelser.

Organisationsændringerne trådte i kraft den 1. oktober.

SENESTE NYT

SPORT 1. AUG 2022 KL. 00:46
Det begyndte godt
SPORT 30. JUL 2022 KL. 15:57
Ny sæson nyt håb
NYHEDER 17. JUL 2022 KL. 21:57
Træbro er færdigrenoveret
NYHEDER 8. JUL 2022 KL. 07:27
Naturplads anlægges
NYHEDER 6. JUL 2022 KL. 21:17
Første etape gennem Borup
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer

Flere nyheder