NYHEDER 14. OKT 2021 KL. 23:40

KV21 Konsensus om naturen

Af: Rolf Larsen

Danmark Naturfredningsforening i Køge havde inviteret til vælgermøde på Pakhuset Braunstein i Køge. Programmet var ganske ambitiøst, og når der var mødt repræsentanter for ni partier, var det slet ikke muligt at nå alle punkter på to timer. Især ikke når alle partier bød ind på alle punkter.

Konsensus om naturen
Det er svært at forestille sig at der findes nogle borgere som ikke vil have naturen skal bevares og have det godt. (Foto: Kurt Jensen)


Natur er noget vi alle forstår os på, og ikke mindst har en holdning til. Det kan være svært at finde nogen som ikke vil passe på naturen, så derfor blev det nærmest konsensus politik på alle punkter, hvor partierne havde svært ved for alvor at differentiere sig.

De ønsker som DN Køge ønskede at behandle var:
- Gennemførelse af Klimaplanen – og prioritering blandt de mange underpunkter
- Gennemførelse af Naturstrategien – eller prioritering af de mange underemner.
- Havmiljøet – specielt i den sydlige del af Øresund
- NKI – hvad vil/kan vi gøre for at Køge kommune kommer højere op på listen.
- Sikring af grundvand.
- Sikring af mulighed for kommunens borgere til at færdes i vild/vildere natur
- Bæredygtig indkøbspolitik

Man nåede for alvor kun at behandle de tre første, og der blev også plads til to korte spørgsmål fra salen.

Der var bred enighed om at Køge Kommune også skulle bidrage til at Danmark når sine 2030 mål om 70 procents CO2 reduktion. Dog blev der påpeget fra flere at den store synder var transporten, hvor Køge Bugt motorvejen belaster kommunen voldsomt CO2 mæssigt. Det var der ikke rigtig nogle løsningsforslag på. Fjernvarme er dog noget flere partier gerne ville have indført for at nedbringe CO2 belastningen, om end Anders Bork ikke ville have tilslutning ved tvang.

Søren Johansen fra det Radikale Venstre overbød alle andre ved at ville forbyde dieselbiler i Køge Midtby.

Naturstrategi
Her var der bred enighed om at den nys, i konsensus, vedtagne naturstrategi naturligvis skal følges og Lene Møller fra Socialdemokratiet lovede endda at sætte sig forrest for at nå de mål i Køge Kommunes naturstrategi, og kontinuerligt følge op på om de var på rette vej.

DN Køge havde beregnet at i Køge Kommune er der afsat 0,26 % af budgettet til natur og miljø, hvilket rakte til en placering som nummer 85 af de 98 kommuner der er. Det er endda dårligere end DI’s rapport over hvilken kommune der er mest erhvervsvenlig. Her er Køge Kommune nummer 67.

Liberal Alliance, Rolf Larsen, bad DN om at tage et snapshot af situationen var nu, og hvis budgettet i 2025, hvor næste kommunalvalg er, blot er på 0,30 % vil han give en pose konventionelle Werthers Echte til hver deltager i valgmødet, da naturen har det med at blive glemt, når hverdagen viser sig i kommunen, trods de mange løfter om det modsatte.

Kirsten Larsen var ærgerlig over at der ikke var tid til at komme ind på at
Kirsten Larsen (C) var ærgerlig over at der ikke var tid til at komme ind på at "holde Køge rent". Der er alt for meget skrald som smides i kommunen. Lene Møller Nielsen fra (A) ser noget mere bekymret ud. (Foto Kurt Jensen)

Der skulle mere biodiversitet til, det skulle også gøres lettere for borgerne at komme ”ud i naturen”, men alligevel vil man gerne have endnu vildere natur. Der er dog udfordringer med at forhandle med lodsejere som ikke vil afgive den jord som man ønsker til yderligere stier.

Liberal Alliance, Rolf Larsen, var inde på at naturen har det bedst, hvis den helt passer sig selv, og nærmest er så besværlig som muligt at komme helt ud i. Det vil få den bedste biodiversitet og de bedste forhold for dyrelivet.

Slam i Køge Bugt
Det helt store punkt, og det som for alvor fik flere af paneldeltagerne op at ringe, var at slammet som skal flyttes fra den nye udgravning til Lynetteholmen i København for øjeblikket bliver dumpet i Køge Bugt. Dette sker uden politikerne i Køge Kommune har været inddraget i processen, og derfor føler sig forbigået.

Ordstyrer Charlotte Rosenblad Ralund opfordrede de kandidater som har folkevalgte på Christiansborg, som stemte for anlæggelsen af Lynetteholmen, for at lægge pres på dem for at det bliver stoppet.

Hvis ikke det er muligt, vil Mette Wigand Bode (V) have udredt slammet, så man er klar over hvad der sker. Frygten er at slammet vil drive in på strandende i Køge, og hele Køge Bugt generelt.

Netop Køge Bugt er ved dø, og der blev også debatteret hvordan der kan blive etableret rev i bugten, så livet kan komme tilbage.

Her var det igen svært at finde nogen der kunne være uenige om det.


FAKTA
Følgende partier deltog:
Dansk Folkeparti
Alternativet
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
Det Konservative Folkeparti
Socialdemokratiet
Venstre
Liberal Alliance
Det Radikale Venstre
SENESTE NYT

SPORT 1. AUG 2022 KL. 00:46
Det begyndte godt
SPORT 30. JUL 2022 KL. 15:57
Ny sæson nyt håb
NYHEDER 17. JUL 2022 KL. 21:57
Træbro er færdigrenoveret
NYHEDER 8. JUL 2022 KL. 07:27
Naturplads anlægges
NYHEDER 6. JUL 2022 KL. 21:17
Første etape gennem Borup
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer

Flere nyheder