NYHEDER 29. OKT 2021 KL. 01:34

Borup Vil have lokalt formøde

Af: Rolf Larsen

Det absolut vestligste valgmøde blev afholdt på Stubberupgård torsdag aften. Her blev der ikke talt om skaterbaner, skolepolitik eller motorvejsstøj, som traditionelt er det som tages op. Her er det kollektiv trafik og cykelsti til Borup som er øverst på dagsordenen.
Et ganske interessant forslag blev dog fremlagt af Kurt Jensen fra Det Radikale Venstre.

Vil have lokalt formøde
Der var stor spørgelyst ved vælgermødet på Stubberupgård.


En egentlig dagsorden er der aldrig på det efterhånden traditionsrige vælgermøde på Stubberupgård, som talsmanden for beboerne ”OC” (ingen ved rigtig hvad han hedder) altid får stablet på benene. Det er altid primært lokale kandidater som bemander panelet, for det er trods alt de lokale kandidater der med hjertet kæmper for deres lokalområde.

De fleste ved dog hvad det kommer til at handle om: Busser – eller mangel på samme – cykelsti fra Stubberup til Borup og ellers hvad der er varme punkter i selve Borup i denne valgkamp.

Det første punkt som blev bragt op var cykelstien fra Stubberup til Borup, som altid er på programmet. Selvom Lammestrupvej ikke indbyder til at køre stærkt er det en smal vej, og den er tilmed ofte befærdet med landbrugsmaskiner store dele af året. Derudover formår flere bilister at køre stærkt på strækningen.

Stemningen blandt de otte partier som havde valgt at sende en repræsentant, var overvejende positiv for at etablere en cykelsti.

Anders Bork, repræsenterede Dansk Folkeparti, selvom partiet har en lokal kandidat, som endda er spidskandidat, i Bent Steen Andersen. Han valgte at tage til vælgermøde i Lille Skensved i stedet,

Anders Bork sagde at det er hans opgave at priortere bladt de mange ønsker som der er i kommunen.
Anders Bork sagde at det er hans opgave at priortere bladt de mange ønsker som der er i kommunen.

Anders Bork er nu folkevalgt i kommunalbestyrelsen, rejste dog en advarende finger:
- Det er vores opgave som folkevalgte, at prioritere, og en cykelsti koster i omegnen af 3 millioner kr. pr kilometer. Der kan være rigtig gode grunde til at der skal være en cykelsti på denne strækning, men det hele handler om økonomi og hvor vi skal anlægge nye cykelstier.

Til dette var der en hurtig replik fra Kurt Jensen fra de Radikale.

- Det er muligt det koster mange penge, men jeg er far til to børn, og det må være den største skræk for alle forældre at deres børn skulle blive kørt ned i trafikken. Derfor er jeg sådan set ligeglad med vor mange millioner det koster hvis blot det kan redde et barn fra at blive kørt ned.

Carsten Pedersen fra Liberal Alliance var inde på det kunne være en 2-minus-1 vej. Du kan se en kort introduktion af denne løsning her.

Der var også et forslag om en lysreguleret overgang på den smalle bro over jernbanen på Lammestrupvej, således at svage trafikanter også kan passere broen med mindre risiko for påkørsel.

På cykel efter 16
Man kan ikke komme med bus vest for Borup efter kl. 16.00, så er det enten en god cykeltur fra stationen eller på gåben på en bælgmørk vej. Indtil 2011 var der en telebus, og der fungerede det, og ønsket fra flere i kælderen på Stubberupgård var at denne ordning skulle tilbage. Den blev blot stoppet uden yderligere forklaring.
Det er vist sådan man laver besparelser uden at informere.

Det er hjerteblod for Lykke Rømer, Socialistisk Folkeparti, at den kollektive trafik er veludbygget.
Det er hjerteblod for Lykke Rømer, Socialistisk Folkeparti, at den kollektive trafik er veludbygget.

Socialistisk Folkepartis repræsentant i panelet, Lykke Rømer, vil gerne arbejde for at busserne kommer tilbage:
- Det er hjerteblod for mig og SF, at den offentlige trafik fungerer, og jeg vil undersøge sagen og arbejde for at de kommer tilbage.

Flere var kritiske over, at DSB har mange aflysninger og forsinkelser. Den tidligere pendler talsmand for Borup, Søren Jensen, var til stede blandt tilhørende, og han informerede om at der ikke er andet at gøre end at blive ved med at presse på for at få fokus på strækningen til Borup.

- Den forrige borgmester (Flemming Christensen, Red.), havde jeg et glimrende samarbejde med, men Marie Stærke henvendte jeg mig til, men jeg fik intet svar tilbage.

2 en halv hal
De lokale punkter var hermed udtømt, og de emner i valgkampen som er hotte i Borup, blev bragt i spil.

Her spurgte Søren Jensen, som også er formand for den selvejende institution Skovbohallerne, spurgte hvad panelets holdning var til en hal ”2 en halv” i Borup. (en hal er en hal med håndboldmål, og Multihallen i Borup har ikke de mål, og i øvrigt er boldspil forbudt i hallen. Derfor den lidt kryptiske indledning). Ret beset spurgte han til en hal 2 i Borup.

Claus René Olesen, fra Det Konservative Folkeparti, var inde på at i takt med at Borup vokser skal der naturligvis også være idrætsfaciliteter nok så de nye borgere kan komme til at dyrke den idræt de nu ønsker.

Claus René Olesen blev kastet ind i panelet fordi Christian Wedell Neergaard havde meldt afbud.
Claus René Olesen blev kastet ind i panelet fordi Christian Wedell Neergaard havde meldt afbud.

Det var overvejende positive tilkendegivelser over hele linjen. Dog var det Socialistisk Folkepartis repræsentant som var ”lyseslukker” og spurgte:

- Hal og busser er meget fint, men hvor skal vi finde pengene?
Hun sagde selv indledningsvist at det vist var fra en usædvanlig kant den bemærkning kom. ’

Kimmerslev Høje var næste punkt, og her var panelet mere delt. Konservative og Liberal Alliance var positive overfor at bygge på området. Normalt kan man sætte Venstre med i den gruppe i den borgerlige lejr, men her meldte Rikke Kornval, som repræsenterede Venstre i panelet pas;

- Vi i Venstre, har lyttet meget til borgerne i Borup, og det er Borups borgere som bestemmer hvor meget, og hvor der skal bygges i Borup. Hvis de ikke ønsker at der skal bygges på Kimmerslev Høje er jeg åben for at tilbyde at andre bysamfund i Køge Kommune kan få lov til at bygge i stedet. Jeg ved, at Alkestrup gerne vil have flere boliger, så de kan så får dem tilbudt i stedet.

Carsten Pedersen, Liberal Alliance, mener godt der kan bygges på Kimmerslev Høje og samtidig tage hensyn til naturen ved søen.
Carsten Pedersen, Liberal Alliance, mener godt der kan bygges på Kimmerslev Høje og samtidig tage hensyn til naturen ved søen.

Carsten Pedersen fra Liberal Alliance, vil dog have der tages hensyn til naturen når der bygges på Kimmerslev Høje:
- Jeg kan godt se for mig, at der både kan bygges på området og der fortsat bliver taget så meget hensyn til grænsen ned til Kimmerslev Sø, at der kan bygges uden det tager naturoplevelsen fra folk.

Nej, var der også fra Kurt Jensen fra de Radikale og fra Anders Bork fra Dansk Folkeparti.

Plan for sammenhold
Der er lige nu valgt tre ind i kommunalbestyrelsen fra 4140 Borup. Det er Erik Swiatek (A), fra Nørre Dalby, Bent Sten Andersen (O) og Paul Christensen (V), som ikke genopstiller. Kommunens næststørste bysamfund er derfor ringe repræsenteret og derfor var flere kandidater inde på, især Claus René Olesen og Kurt Jensen, at det er afgørende vigtighed for Borup udvikling, at der bliver valgt flere lokale ind i kommunalbestyrelsen i Køge Kommune.

Kurt Jensen vil indføre formøder til møderne i byrådet lokalt i Borup.
Kurt Jensen vil indføre formøder til møderne i byrådet lokalt i Borup.

Kurt Jensen fra de Radikale havde en konkret idé med til vælgermødet:
- Skulle jeg, eller en anden fra de Radikale blive valgt, vil Det Radikale Venstre hver måned op til hvert kommunalbestyrelsesmøde afholde et formøde i Borup, hvor alle er velkomne. Her vil vi gennemgå dagsordenen, og gennemgå de punkter som har relevans for Borup. Dem vil vi informere om, og så kan vi tage en debat om hvordan det vil indvirke på Borup.
Vi vil indlede med musik og en glad sang. Alle vil være velkomne uanset partitilhørsforhold, men som har en interesse i at udvikle Borup.
Det vil give sammenhold lokalt, og alle vil få en mulighed for at følge med i hvordan de forskellige punkter med relevans for Borup vil påvirke lokalområdet.

Slutteligt blev der spurgt hvilken borgmester som repræsentanterne i panelet vil pege på. Det havde alle en holdning til, men flere gjorde opmærksomme på, at deres mandat ikke var billigt til salg.

Anders Bork, O, peger på deres egen lokale spidskandidat, som altså ikke havde valgt valgmødet på Stubberupgård, Bent Sten Andersen, men lykkes det ikke vil det hele afgøres på valgnatten og her vil deres mandat gå til den højstbydende. Han sagde i øvrigt at Dansk Folkeparti har været tilfredse med Marie Stærke og de under hendes ledelse har fået rigtig meget af deres politik igennem.

Bo Trusbak, D, vil pege på en borgerlig borgmester, men vil kræve sig godt betalt for det.

Lykke Rømer fra Socialistisk Folkeparti, vil pege på Marie Stærke som SF er i valgforbund med.

Rikke Kornval, V, havde ingen slinger i valsen og sagde ikke overraskende Ken Kristensen.

Carsten Pedersen, Liberal Alliance, vil ikke pege på en rød borgmester, så det bliver enten Ken Kristensen eller Thomas Kampmann.

Kurt Jensen, B, vil pege på den borgmester som vil betale højst for det, og det bliver ikke billigt.

Kristina Stange, A, vil pege på Marie Stærke

Claus René Olesen, vil pege på Thomas Kampmann.

Således sluttede det første, og eneste, vælgermøde i Borup i ca. 31 år, hvor ordet ”omfartsvej” ikke blev nævnt med et ord.FAKTA
Panelet på Stubberupgård bestod af:
Claus René Olesen, Det Konservative Folkeparti
Kristina Stange, Socialdemokratiet
Kurt Jensen, Det Radikale Venstre
Carsten Pedesen, Liberal Alliance
Rikke Kornval, Venstre
Lykke Rømer Socialistisk Folkeparti
Bo Trusbak, Nye Borgerlige
Anders Ladegaard Bork, Dansk Folkeparti

Enhedslisten og Alternativet havde ingen holdning til Borups udvikling og valgte at udeblive.SENESTE NYT

SPORT 1. AUG 2022 KL. 00:46
Det begyndte godt
SPORT 30. JUL 2022 KL. 15:57
Ny sæson nyt håb
NYHEDER 17. JUL 2022 KL. 21:57
Træbro er færdigrenoveret
NYHEDER 8. JUL 2022 KL. 07:27
Naturplads anlægges
NYHEDER 6. JUL 2022 KL. 21:17
Første etape gennem Borup
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer

Flere nyheder