NYHEDER 9. NOV 2021 KL. 01:15

KV21 Mellembygning på månen

Af: Hverdagsnyt.dk

Bjæverskov Nærmiljø fik stort set på rekordtid stablet et vælgermøde på benene, som blev afholdt mandag aften i bistroen i Skovbohallen en mandag aften. De havde indbudt samtlige partier til at komme og debattere Bjæverskovs, men også Vemmedrups fortsatte udvikling. Det kom der en debat med swing ud af.

Mellembygning på månen
Der var pænt besøgt i bistroen i Skovbo Hallen, trods det korte varsel.


Der var dukket kandidater frem fra følgende partier; Nye Borgerlige, Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Liberal Alliance.
Efter præsentationsrunden, som aldrig for alvor er interessant. Her fremhæver kandidaten jo udelukkende sig selv og sine færdigheder, og hvorfor lige netop han/hun har de bedste forudsætninger for at være her i aften, gik ordstyrer Lasse Buus direkte over til at modtage spørgsmål fra de fremmødte.
Her kom der flere emner på bordet. Nogle nævnes kun kort her, mens andres behandles mere i dybden.
Det første var et spørgsmål om politikernes holdning til at bygge Vemmedrup og Bjæverskov sammen, så det blev et bymiljø. Det er vel noget som kommer med tiden. Dog var Jeppe Lindberg, Konservative, inde på at der går en højspændingsledning over terrænet lige der.

Den skal graves ned, kom det nærmest som en mund fra det fleste i panelet. Spørgsmålet er om de har gjort sig begreb om hvor mange der har lyst til at bygge et hus direkte ovenpå en højspændingslinje i stedet for nedenunder.

Mellembygningen på månen
Det som blev debatteret længe, var den mellembygning mellem de to haller i Bjæverskov, som længe har været et ønske fra Frem Bjæverskov. Der blev sat penge af til bygningen i kommunebudgettet i 2019, og det blev overdraget til den selvejende institution Skovbohallerne, sammen med Køge Kommune at få etableret bygningen. En lille twist til bygningen var at Medborgerforeningen skulle have plads i den nye bygning, så de havde et sted at mødes. Deres lokale blev bogstaveligt talt revet ned med biblioteket.
Det er hjerteblod for Helle Poulsen fra Venstre, at mellembygningen bliver bygget, men man skal altid kun vente et øjeblik, så bliver tingene overgået i den sidste uge op til valgdagen. Det blev den også her af Erik Swiatek fra Socialdemokratiet.

Bjæverskovs grand old politiske ildsjæl, Bendt Lundsbjerg, havde ikke meget til overs for de lokale kandidater der har siddet i byrådet i denne periode.
Bjæverskovs grand old politiske ildsjæl, Bendt Lundsbjerg, havde ikke meget til overs for de lokale kandidater der har siddet i byrådet i denne periode.

- Jeg anerkender ganske enkelt ikke at der ikke kan bygges en bygning mellem de to haller, når man kan sende mænd til månen. Hvis det er et pengespørgsmål så må vi jo finde de penge der mangler, sagde han bramfrit.

Rolf Larsen fra Liberal Alliance svarede til dette:
- Jeg hader at være lyseslukker. Jeg har siddet I Skovbohallernes bestyrelse de sidste fire år, og de tre af dem er gået med at få bygget mellembygningen. Der har været mange møder mellem Skovbohallerne og Køge Kommune. En arkitekt har forsøgt at tegne bygningen ind, men brandmyndighedernes krav har gjort at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. Det som kan lade sig gøre er et halvtag mellem de to dører til hallerne, men dørene skal fortsat være låst. Selve bygningen vil slet ikke leve op til de ønsker som FREM Bjæverskov har.

I øvrigt har kommunen nu meddelt Skovbohallerne, at projektet indtil videre er sat på hold, da der er alt for mange projekter i gang i kommunen, og at dette desværre er et af dem som må udskydes.

Det fik ikke Erik Swiatek til at give op:
- Altså, man kan bygge Bellacenteret, og så kan man ikke bygge en mellembygning mellem to haller.

Erik Swiatek er nu kommet ned fra månen og til Bella centeret, men Rolf Larsen svarede tørt;
- Erik vil nu gå i kamp mod brandmyndighederne. Jeg ved godt hvem jeg vil sætte mine penge på.

Et sted man kan hænge ud
Der er en velfungerende idrætsforening i Bjæverskov, men er man ung og idræt ikke lige er det der tænder, ligesom ungdomsskolens tilbud heller ikke er sagen, så mangler der et sted, hvor de unge kan hænge ud, sagde Elisabeth Ryaa;

Til dette svarede Helle Poulsen;
- Det er et problem at hvis de unge i byen ikke har nogle ting at lave så hænger de ud på steder, hvor det ikke er heldigt, og der er affald efter dem, ligesom der også sælges noget som ikke skal sælges. Vi fra Venstre ser gerne, at vi finder et sted hvor de unge kan hænge ud, efter valget.

Venstre havde i øvrigt valgt at stille med hele tre kandidater til vælgermødet. Helle Poulsen i panelet, mens Poul Erik Jensen og Ulrik Sejersdal, som også er kandidater på Venstre liste, fik af ordstyren lov til at få ordet og dreje debatten i den retning som de ønskede.
Det havde været væsentlig mere interessant at få spørgsmål og ønsker fra de mange fremmødte borger i Bjæverskov som har en ægte interesse i byens udvikling.

Jeppe Lindberg fra konservative, svarede tilbage at Tapperiet nu kommer ud til lokalområderne med deres tilbud, så der er tiltag på vej.

Giver ikke meget for det I siger
Der er et behov for et generationsskifte. Flere af dem som bor i parcelhuse vil gerne sælge, og flytte i noget mindre og gerne blive i lokalområdet, således at der kan komme flere børnefamilier til Bjæverskov igen og skolen kan få større søgning. Ældreboliger er dog en mangelvare i Bjæverskov.
Bendt Lundsbjerg, kommunens grand old politiske man, var ikke ikke begejstret overfor dem i panelet som har sæde i byråd i indeværende periode.
- Jeg giver ikke meget for de I siger. I har ikke tænkt på ældreboliger i Bjæverskov i indeværende valgperiode. Der er intet sket. Det er kun på initiativ fra Bjæverskov selv (Og her mente Bendt Lundsbjerg ham selv, Red.) at de nye boliger der bygges ved Netto er blevet en realitet. I har kun været der da der skulle stemmes ja.
Den bemærkning var direkte henvendt til Helle Poulsen og Jeppe Lindberg, som begge har haft sæde i byrådet i indeværende periode. Erik Swiatek fra Socialdemokratiet var undtaget, for det var med Marie Stærkes mellemkomst at projektet blev realiseret.

Det er dog slet ikke nok. Der mangler mange flere og Henrik Olsen fra Nye Borgerlige var inde på;
- At det ikke behøver at være almennyttigt. Der er private investorer som gerne vil bygge flere ældreboliger til rimelige priser. Kommunen skal blot finde et sted de kan bygges på.

Støj på mange niveauer
En anden ting som går borgerne i Bjæverskov rigtig meget på, er støjen fra motorvejen, som på trods af det nye støjværn ikke har afhjulpet problemet. Ikke nok med det. Skydebanen i Regnemark er også til gene for borgerne. Per Nielsen tog ordet;
- Støjen fra skydebanen er virkelig til gene for mange borgere, og det er på tide der gøres noget dratisk ved det.

Rolf Larsen havde følgende bemærkninger til det:
- Jeg har boet ved siden af skydebanen i 20 år i Lille Dalby. Da vi købte gården måtte de skyde torsdag aften og lørdag formiddag. Det var til at leve med. Skovbo Kommune lukkede skydebanen i Ejby, og så blev det mandag, torsdag og lørdag. Samtidig med det vendte de skyderetningen så de skød mod Bjæverskov, og så kom der ellers klager.
Det reagerede nu Køge Kommune på, og påbød Skydeforeningen at bygge støjvolde. Det gjorde de med det resultat, at de nu måtte skyde fra 8-22 alle dage, da de beregnede støjgener ikke skulle overstige støjgrænsen. Det var en pestilens at bo op og vi måtte sælge gården med et større tab end vi ellers kunne have fået. Jeg føler virkelig med de gener man får med skydning. Impulsstøj er den værste støj der findes.

Erik Steenstrup fra Bjæverskov Nærmiljø, orienterede om at man lige nu afventer en dom fra Østre Landsret, da beregninger om støjen har vist sig ikke at holde på en anden skydebane. Den var seks gange højere end de beregnede målinger. Når den dom er afsagt, forventer han derfor også et skydeforbud i Regnemark.

Per Nielsen stillede bl.a. spørgsmål om larmen fra skydebanen, men også fra motorvejen.

Trods der er bygget et længere støjværn mod motorvejen, er der fortsat klager over støjen. Både i Vemmedrup og Bjæverskov. Det har hjulpet for dem der bor i umiddelbar nærhed, men længere inde i byen er støjen fortsat uacceptabel.

Skriv transportcenter ud
Der var næsten enighed i panelet om at der ikke skal bygges et transportcenter i Industriområdet i Bjæverskov Vest. Det skal ganske enkelt skrives ud til fordel for anden erhverv. Erik Swiatek havde dog følgende bemærkninger;

- Det er jo smart at der ligger et transportcenter i umiddelbar nærhed af en motorvej, og det gør de ved afkørsel 34. Der skal dog laves en sløjfe fra Sydmotorvejen til Vestmotorvejen. Hvordan det skal gøres ved jeg ikke, men vi kan ikke blive ved med at acceptere, at der kører rigtig mange biler igennem Lellinge. Det er ikke kun et problem for Lellinge, men et problem for hele Køge Kommune.

Dette blev de sidste ord i selve valgdebatten. I den afsluttende afskedsrunde var Rolf Larsen inde på at det er vigtigt at stemme personligt og lokalt;

- Det er vigtigt at stemme på en lokal kandidat her i den vestlige del af Køge Kommune.
Køge skal nok klare sig, men skal der holdes fokus på lokalområderne skal man vælge lokale kandidater ind. Det er den største opfordring herfra.

Følgende kandidater var i panelet:
Henrik Olsen, Nye Borgerlige
Jeppe Lindberg, Det Konservative Folkeparti
Erik Swiatek, Socialdemokratiet
Filip Porebski, Dansk Folkeparti
Helle Poulsen, Venstre
Bo Niels Rosenberg, Socialistisk Folkeparti
Rolf Larsen, Liberal AllianceSENESTE NYT

SPORT 1. AUG 2022 KL. 00:46
Det begyndte godt
SPORT 30. JUL 2022 KL. 15:57
Ny sæson nyt håb
NYHEDER 17. JUL 2022 KL. 21:57
Træbro er færdigrenoveret
NYHEDER 8. JUL 2022 KL. 07:27
Naturplads anlægges
NYHEDER 6. JUL 2022 KL. 21:17
Første etape gennem Borup
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer

Flere nyheder