LEDER 14. MAJ 2022 KL. 08:49

Hverdagsnyt mener Med og uden vand

Af: Hverdagsnyt.dk

Borup har en vandkunst. Det har de også i Køge. Politikerne har valgt at lukke for vandet i vandkunsten i Borup, og i samme åndedrag blev genopsættelsen af vandskulpturen i Køge fejret med "Fest, farver og udstillinger". Læs en skyggehistorie og en solstrålehistorie om to vandskulpturers skæbne i samme kommune.

Med og uden vand
Pontus Kjerrmans vandkunst blev indviet i Køge den 7. maj, kun nogle uger efter politikerne lukkede vandkunsten i Borup. Her uden vand.


En skyggehistorie
Borup har en vandkunst. Den er sat i Møllelundsparken i 2004 for at borgerne i Borup kan sætte sig omkring vand kunstværket, slappe af, lade børnene løbe rundt, læse avisen, eller bare lade tankerne flyve. Det er en del af bylivet i Borup.

Konstruktionen er ikke heldig. Den skal have tilført meget drikkevand dagligt for at vandet kan risle i vandkunsten. Det har forvaltningen ført regnskab med siden 2016. Ifølge referatet fra Teknik- og Ejendomsudvalget fra 7. april, står der at der; ”bør føres tilsyn med vandskulpturens tekniske anlæg dagligt” for at vandet kan risle i vandkunsten.
Endvidere står der at det store vandforbrug udgør en ”betydelig udgift for Teknik- og Miljøforvaltningens drift, og dels en uhensigtsmæssig anvendelse af rent drikkevand”.

Det bør jo ikke komme bag på forvaltningen, da de har driftet den siden Skovbo Kommune og Køge Kommune blev lagt sammen. Det var ikke en overtagelse af Skovbo Kommune, men en fusion mellem to kommuner. Hvorfor forvaltningen nu mener det er nok, melder referatet ikke noget om.

Vandkunsten i Borup fotograferet for nogle år siden
Vandkunsten i Borup fotograferet for nogle år siden

I fortvivlelse rækker forvaltningen ud efter en lokal håndværksvirksomhed for at får afdækket om ”lokale håndværkere kunne finde en løsning”. Med ”finde en løsning” må formodes at forvaltningen håbede på at lokalsamfundet helt ude den vestlige del af kommunen selv kunne løse problemerne.
Det er en helt ny modus operandi som Køge Kommune viser her. Mange referater er læst, men så vidt vides første gang set, at en forvaltning har bedt andre om at ”finde en løsning”.
Så er de fri for det på Rådhuset.
Missionen endte uden held.

For at nudge yderligere til at politikerne træffer den beslutning som forvaltningen ønsker, har de opgjort hvor meget rent drikkevand der skal tilføres i vandskulpturen dagligt for at kunne fungere i et pænt excel skema, og vedlagt dagsordenen.
De har også kategorisk afvist at de har kr. 600.000, plus det løse, i indeværende budget, til at lave en permanent løsning på vand i skulpturen i deres nuværende budget.
Ikke at de har forsøgt.

På baggrund af dette anbefaler forvaltningen en lukning af vandet i skulpturen, og de beder politikerne om at vurdere om nogen vil bære det videre i et anlægsbudget for at få gang i det igen. De bruger ordet ”prioritere”, og det indikerer klart at forvaltningen mener der er noget der er meget vigtigere end at få vand i en vandskulptur ”ude i Borup”.

Det blev da også et nej. Redegørelsen blev taget til efterretning. Hvilken politiker i udvalget ville også turde at stemme nej til at lukke for vandet, endsige bede forvaltningen om at finde pengene på det indeværende budget? Ikke en, ifølge referatet.

Formanden for udvalget Lene Møller Nielsen svarer tilbage på hvad chancerne er for at der kommer vand i vandkunsten i Borup således:
- Hvis vandkunsten i Møllelundsparken skal genetableres fordres det, at der skal afsættes et større beløb til renoveringen og til vandforbruget. Som kommunens økonomi ser ud lige nu, ser jeg ikke at der er udsigt til at der tændes for vandet i den nærmeste fremtid, desværre.

Det er altså ikke Socialdemokratiet som vil finde de godt kr. 600.000 som skal til for at få vand i vandkunsten i Borup.

Det er heller ikke de Konservative. Her skriver Thomas Kampmann:
- Med den økonomi som borgmesteren og forvaltningen har præsenteret os for - overraskende nok allerede for 2022, men også i overslagsårene så er det desværre højst usandsynligt at vi kan prioritere vandkunsten i Borup ind i anlægsbudgettet for 2023. Men tak fordi du har gjort mig opmærksom på sagen.

Radikale Venstre, personificeret af Mette Jorsø, har en lidt mere progressiv tilgang, uden at love for meget:
- I Radikale Venstre har vi meget stort fokus på kunst og kultur og mener, at det er vigtige elementer, som binder os sammen som mennesker på mange forskellige måder.
Vi har stor sympati for Vandkunsten og synes også, at det er lidt mærkeligt, hvis ikke den skulle have vand igen. Det er vel ligesom det som er ideen med værket.Til gengæld forventer vi at se ind i store besparelser til de kommende budgetforhandlinger på sensommeren, så jeg tænker, at mit svar ville blive sådan et kedeligt et, som at det må vi se på, når vi kender tallene til budgetforhandlingerne, men at vi i Radikale Venstre har et stærkt ønske om at prioritere vand i Vandkunsten.

Enhedslisten er slet ikke begyndt at tænke på hvad der skal stå i anlægsbudgettet for 2023. Det er hverken et ja eller et nej.

Resten af partierne har ikke svaret. Dog udtalte Venstres Ken Kristensen ved Køge Kunstforenings åbning af forårs- og sommerudstillingen på Vandværket i Køge den 7. maj, at;
- Det er kunst og idræt der er limen i vores samfund. Det som får det til at hænge sammen.
På den baggrund kan forventes et ja til at finde penge til vandkunsten i Borup, men det kan ikke bekræftes.

Ingen pressemeddelelse
Den voluminøse kommunikationsafdeling i kommunen sender ikke en pressemeddelelse ud om lukningen. Det kan enten være på grund af arbejdspres eller grundet at strategien er at man ikke lufter sit beskidte vasketøj. Den slags ting skal en kritisk presse grave frem selv.

En solstrålehistorie
Kun et par uger efter beslutningen om at lukke for vandet i vandskulpturen i Borup, modtager redaktionen til gengæld en pressemeddelelse fra føromtalte kommunikationsafdeling, om at Pontus Kjerrmans (skulpturen i Køge får navn på kunstneren) vandkunst nu flyttes tilbage til stationspladsen i Køge efter at have været taget væk fordi torvet skulle renoveres.

Dette skal ikke gå stille af sig, som lukningen af vandet i vandkunsten i Borup. Det skal fejres med ”fest og farver og udstillinger på Vandværket og KØS”.
Kl. 11. den 7. maj indviede borgmester Marie Stærke den længe savnede vandskulptur i Køge. I pressemeddelelsen er Marie Stærke citeret for:
- Jeg er meget glad for at vandkunsten nu er tilbage i Køge. Pontus værker er en vigtig del af Køges bymidte og vi er mange, der har glædet os til, at stationspladsen igen skulle danne rammen for den smukke vandkunst. Derfor er en stor fejring af genopstillingen og af kunstner Pontus Kjerrman på sin plads.
og videre hedder det sig:
- Vi håber, at en masse af Køges borgere vil kigge forbi og hjælpe os med at fejre, at et af byens særlige vartegn er tilbage i bymidten.

Der var
Der var "Fest og farver" da vandkunsten i Køge blev indviet den 7. maj. Det gik ikke stille for sig.

På redaktionen skynder vi os at ønske borgerne i Køge by tillykke med den genåbnede vandskulptur. Det manglede da bare. Det er virkelig rart med en vandskulptur med vand i.

Det øvrige program var omfangsrigt på dagen:
Kl. 12.00 var der åbning af Køge Kunstforenings forårs- og sommerudstilling ” Kunstens kilde – to generationer på vandværket” på det nye udstillingssted ”Vandværket” i Køge. Omdrejningspunktet var igen vandkunsten på stationstorvet, og Pontus Kjerrman var med til at klippe snoren over med Kulturudvalgsformand Ken Kristensen.

Køge Kunstforenings formand Gitte Dyrløv, undlod ikke i sin åbningstale at takke for de penge som de allerede nu modtog fra Køge Kommune i støtte, men at de rigtig gerne vil have nogle flere!

Blev det nævnt at Køge Kommunalbestyrelse udpeger to repræsentanter til bestyrelsen i Køge Kunstforening?

Kl. 13.00 var der åbning på KØS som også handlede om Pontus Kjerrmans vandkunst, og hvordan den blev til. Dette arrangement nåede Hverdagsnyt ganske enkelt ikke. Ressourcerne er trods alt begrænsede.
Udgifterne til arrangementerne er næsten ikke værd at skrive om. I hvert fald har Køge Kommune, ifølge kommunikationsafdelingen, afsat et ”minimalt” budget til annoncering og timer til koordinering og kommunikation.

På KØS har man brugt kr. 857,50 på rød- og hvidvin til dem som besøger KØS på dagen. KØS er primært drevet via offentlige midler.

I KØS’ bestyrelse er Marie Stærke næstformand og Mette Jorsø (B) repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Ifølge Køge Kyst har Pontus Kjerrmans vandkunst været under renovation mens den har været taget væk fra torvet. Hvor meget det har kostet skatteborgerne i Køge Kommune har vi naturligvis spurgt om, men har endnu ikke fået svar.

Konservative og Socialdemokraterne har meldt fra, grundet kommunens stramme økonomi, det må man da have forståelse for, mens der endnu ikke er kommet en melding fra Venstre, som ellers blev givet løfter om ved indvielsen på Vandværket den 7. maj.

Hverdagsnyt har spurgt et kommunalbestyrelsesmedlem, hvad man kalder en vandkunst uden vand?
- En skulptur, var svaret, efterfulgt af et højlydt grin.

Det er nok sådan det bliver. Lad os omdanne vandkunsten til en skulptur. Den kræver heller ikke den store vedligehold. Vandet i vandkunsten er ikke rigtig savnet af nogen af dem som er valgt i kommunalbestyrelsen i Køge, da det er yderst få, om nogen, der har deres daglige gang i Møllelundsparken i Borup.

Eller måske kan kommunen overdrage den til Skovbo Kunstforening som har flere skulpturer i Møllelundsparken.

Så kom de også af med den.

Der er næppe en mæcen i Borup med kr. 600.000 for meget, som vil ”finde en løsning” for kommunen for at få vand i skulpturen.

Skal borgerne i Borup se en skulptur med vand, skal de en tur ud til Køge.

Rolf Larsen
Chefredaktør Hverdagsnyt

FAKTA
Referatet fra Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge den 7. april kan du læse herSENESTE NYT

NYHEDER 28. JUN 2024 KL. 08:02
Dommen falder i dag
NYHEDER 16. MAJ 2024 KL. 18:46
En ildsjæl i Sognehuset
LIVSSTIL 24. APR 2024 KL. 20:40
Tag med på lyttevandring
ERHVERV 22. APR 2024 KL. 23:13
Bedst på Instagram
NYHEDER 11. APR 2024 KL. 19:31
Skovbo Kunst på tour
NYHEDER 7. APR 2024 KL. 21:23
Nyt skilt på Hovedgaden
NYHEDER 4. APR 2024 KL. 06:51
Der er noget om snakken
NYHEDER 25. MAR 2024 KL. 18:09
DF har valgt spidskandidat

Flere nyheder