NYHEDER 28. OKT 2021 KL. 11:58

Ejby Flere almene boliger

Af: Rolf Larsen

Ved vælgermødet onsdag i Ejby Medborgerhus var der en sjælden enighed mellem Venstre og Socialdemokratiet om at der skulle bygges flere almene boliger i Ejby til ældre. Derudover er der et stort ønske om en hundeskov i byen og så er støjen fra Vestmotorvejen til stor irritation for mange borgere. Generelt efterlyser borgerne et positivt samspil med Køge Kommune.

Flere almene boliger
De røde lygter var tæt på at være tændt i Ejby Medborgerhus ved valgmødet og spørgelysten var stor blandt de fremmødte.


Der er mange valgmøder i denne tid og onsdag havde Ejby Medborgerforening inviteret alle partier til at få deres syn på Ejby og dens udvikling. Eller måske ligefrem mangel på samme. De eneste to partier som ikke havde en holdning til Ejby var Enhedslisten og Alternativet, som valgte ikke at komme.

Groft sagt ville borgerforeningen gerne have partiernes holdning til boligpolitik i byen, grønne områder og Ejby Skole.

De fleste partier vil gerne udvikle byen, men ”fingerplanen” gør at det er svært at få tilladelse til dette. Derfor var det lidt vaden på stedet for de fleste partier. Man er låst af fingerplanen, men fra salen kom der et uventet spørgsmål fra Lena Teudt:

- Vil partierne arbejde for at der bygges et kollegie i Ejby?

Den var der ingen der rigtig var forberedte på, og mens Martin Knudsen fra Nye Borgerlige klart skød forslaget ned, da unge hellere vil bo i Køge eller København når de skal læse, var de fleste andre partier inde på at det var et interessant forslag, men at det er noget som skal undersøges.
Flere ældre bor alene i store huse i Ejby og vil gerne flytte i noget mindre og Randi Hansen spurgte konkret om hvilke partier der ville bygge almene boliger til ældre som var til at betale.

Flere ældre i Ejby vil gerne sælge deres huse og flytte til mindre boliger som er til at betale.
Flere ældre i Ejby vil gerne sælge deres huse og flytte til mindre boliger som er til at betale.

Her spillede Lene Møller Nielsen fra Socialdemokratiet straks ind at det vil Socialdemokratiet gerne, men det kræver der er et flertal i kommunalbestyrelsen for det, og det har de ikke kunne skaffe så langt.

Jan B. Larsen bad om ordet og efter dette spurgte Randi Hansen konkret;
- Vil Venstre stemme for almene boliger i Ejby?

Hvorpå Jan B. Larsen svarede;
- Ja, det vil vi, og det har jeg opbakning for i Venstres bagland.

Jan B Larsen svarede ja til at der skulle bygges flere almene boliger rettet mod ældre i Ejby. Det var nok valgmødets største overraskelse.
Jan B. Larsen (V) svarede ja til at der skulle bygges flere almene boliger rettet mod ældre i Ejby, da han blev spurgt konkret. Det var nok valgmødets største overraskelse.

Det var nok aftenens overraskelse. For nu kan det vise sig at der et flertal for almene boliger i Ejby, hvis Socialdemokratiet og Venstre får flertal efter KV21.

Hundeskov – men hvor?
Der er et stort ønske om en indhegnet hundeskov i Ejby, men det har været svært at finde et egnet areal. Det er noget som alle partier gerne vil hjælpe med, men udspillet skal komme fra borgerforeningen hvor den skal være så den bruges af flest mulige.

Generelt var det positive tilkendegivelser hele raden rundt fra panelet.

Ligesom borgerforeningen også gerne ser Ejby komme med i bevægelsen ”vild med vilje”, som er en bevægelse som arbejder for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Der var ingen der havde rigtige idéer til at få gang i dette, men udspillet må komme fra borgerforeningen hvordan det skal sættes i gang. Herefter kan kommunen bakke op.

Endelig er borgerforeningen utilfredse med den vedligeholdelsesstandard der er i byen. Flere arealer er misligeholdte og der vokser ukrudt flere steder på fortovet.

Rolf Larsen fra Liberal Alliance kom med et eksempel fra Borup og Borup Erhverv:
- Vi har i Borup netop haft en gennemgang i byen fra Connect Køge og en repræsentant fra kommunen og her fik vi klarlagt hvem der har ansvar for hvad, og hvilken standard det skal have. Det ender ganske givet med vi går sammen, private og kommunen, og laver en oprydningsdag, hvor vi primært i centeret kommer til bunds i ukrudt, som afsluttes med pizza til alle der kommer. Herefter bliver opgaven at holde det på det niveau.
Det er noget som også kan gøres i Ejby. Det giver sammenhold og man får et bedre lokalmiljø til glæde for alle.

Skolen skal blive bedre
Skolepolitik er aktuel ved hvert eneste kommunalvalg, og dette emne skulle naturligvis også igennem panelet. Det har ikke været nogen hemmelighed, at Ejby Skole har haft mindre søgning de senere år, og der er netop ansat en ny skoleleder til skolen, som skal få skolen ind på rette spor igen.
Ejby Borgerforening ville gerne have politikernes bud på at få Ejby Skole til at blive en skole som havde søgning af byens børn.

Jeppe Lindberg, som er næstformand for Skoleudvalget var inde på at skolen skulle have ro, så den nye skoleleder kan sætte sit præg på skolen.

- Vi er naturligvis særlig opmærksomme på Ejby Skole, som vi er med alle skoler i kommunen. Den nye skoleleder har en chef på kommunen som han kan spille sammen med og vi skal naturligvis give ham de værktøjer som kan gøre skolen til en succes, men det er nu hans ansvar at skolen kommer til at fungere. Det er ham der er skoleleder.

Alle i panelet har en holdning til skolepolitikken i kommunen og Andreas Nørretranders fra de Radikale var inde på at Køge Kommune underbetaler lærerne i kommunen:
- Der bliver mangel på lærere de kommende år. Der bliver uddannet alt for få i forhold til behovet, og det gør at lærere søger hen hvor arbejdsforholdene er i orden, men at de også får en god løn. Den udvikling skal vendes, for ellers ender det med der kommer ansatte på skolerne som skal undervise, men som ikke er læreruddannet. Især i Køge Kommune hvor lærerne får mindre end den gennemsnitlige løn for lærere.

Trafikstøj
Fra salen blev der rejst spørgsmål om støjen fra Vestmotorvejen, som af private er blevet målt til at være 78 db, hvilket er over den tilladte støjgrænse. Flere påpegede at støjen nu bliver kastet ind mod Ejby efter der er blevet etableret støjværn mod Bjæverskov.

Dette gav en længere debat, hvor alle også har gener med støjen fra enten Køge Bugt eller Vestmotorvejen.
Her ville flere i panelet tage det op med deres bagland, da motorvejen er en statsvej, og det er fra staten at dette skal løses.

Det var en lang debat i Ejby, og mødet sluttede kl. ca. 22.

FAKTA
Deltagere i panelet i Ejby var følgende:
Martin Knudsen, Nye Borgerlige
Jan B. Larsen, Venstre
Andreas Nørretranders, Det Radikale Venstre
Jeppe Lindberg, Det Konservative Folkeparti
Lene Møller Nielsen, Socialdemokratiet
Anders Bork, Dansk Folkeparti
Palle Rom, Socialistisk Folkeparti
Rolf Larsen, Liberal AllianceSENESTE NYT

SPORT 1. AUG 2022 KL. 00:46
Det begyndte godt
SPORT 30. JUL 2022 KL. 15:57
Ny sæson nyt håb
NYHEDER 17. JUL 2022 KL. 21:57
Træbro er færdigrenoveret
NYHEDER 8. JUL 2022 KL. 07:27
Naturplads anlægges
NYHEDER 6. JUL 2022 KL. 21:17
Første etape gennem Borup
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer

Flere nyheder