NYHEDER 12. NOV 2021 KL. 10:45

Borup Facaden krakelerer

Af: Rolf Larsen

Hverdagsnyt vil i en artikelserie skrive historien om de forhold som gemmer sig bag den nydelige facade på Hovedgaden 28. Hvordan et odiøst salg af en lejlighed gjorde, at de ellers velfungerende vedtægter i bygningen blev sat ud af kraft, og gjorde det blev uudholdeligt for de øvrige beboere at bo der.
Hvordan der trækkes tråde til Venstre, og forløbet betød at en af bygningens ejere er blevet voldsomt belastet af forløbet.

Facaden krakelerer
Hvis man kratter lidt i den flotte facade på Hovedgaden 28, kommer der et lidet flatterende syn frem.


Det markante hus på Hovedgaden 28 i Borup ser nydeligt ud udefra. Der er to forretninger i stueplan og de ældre Borup borgere kan huske at der bl.a. har været ejendomsmægler, 2tal forretning som solgte radio/tv udstyr og frisør.

Det er et af de huse som har trukket byen sammen helt tilbage fra dengang man talte om Borup og Borup Stationsby. Det oprindelige Borup lå ved kirken, men da stationen kom, blev der efterhånden bygget huse ned mod gamle Borup, så det til sidst ikke gav mening at tale om to forskellige byer ved navn Borup.
Huset på Hovedgaden er en af dem.

Ejerforeningens vedtægter i bygningen blev vedtaget i 2002, hvor det bl.a. blev vedtaget at ingen måtte eje mere end to ejerlejligheder i bygningen. Der er i alt 5 ejerlejligheder.
Helt præcist står der i paragraf 3.2 i vedtægterne at ”Ingen ejer kan eje mere end 2 lejligheder i ejendommen samtidig”.

Stuen består af to forretninger, som har samme ejer, og har en stemme. På første sal er der en stor lejlighed og en lidt mindre og de har en stemme hver, og på kvisten er der to ejerlejligheder som også hver har en stemme.

Paragraffen i vedtægterne som båndlagde at man ikke kunne eje mere end to lejligheder var paragraf 3.2.
Dette fungerede rigtig fint i mange år. Ingen kunne altså få absolut flertal ved at eje mere end to lejligheder, for de tre øvrige kunne blot gå imod, så man var hele tiden nødt til at søge kompromisset hver gang ejendommen trængte til renovering et sted. Man holdt hinanden i skak ved hjælp af vedtægterne.
Der var ikke boligpligt på adressen. Det var helt legalt at leje lejlighederne ud.

I juni 2017 var ejerforholdene således: Stuen, som har adressen 28A, var ejet af Inge Bomark. Mads Illum Hansen ejede lejligheden 28D på første sal, Christina Rørbæk-Christensen 28B også på første sal, mens kvistlejlighederne var ejet af Heidi Kirkebye Andersen og Bent Jensen.
I oktober 2017 sælger Bent Jensen, som i øvrigt er den nu afdøde redaktør af Midtsjællands Avis, sin lejlighed til Mads Illum Hansen, således at han nu ejer to lejligheder, hvilket er helt legat ifølge vedtægterne.

Forsøg på at få ændret paragraf 3.2
I sommeren 2019 beslutter Heidi Kirkebye Andersen, at sætte sin lejlighed til salg gennem EDC Selandia Vejgaard og Partnere i Ejby.

Ifølge Heidi Kirkebye Andersen, har Mads Illum Hansen over to år forsøgt at købe hendes lejlighed, og har fået indsigt i at hun kun har tinglyst gæld i lejligheden for kr. 800.000, og byder derfor på et tidspunkt netop 800.000 kr. for lejligheden.

Det er Heidi Kirkeby Andersen ikke interesseret i da hun også har anden gæld i lejligheden og ønsker ikke at tage derfra med tab. Mads Illum Hansen spørger undervejs ind til Heidi Kirkebye Andersens privatøkonomi, hvilket for Heidi er meget grænseoverskridende.

Derfor kontakter hun Ejendomsmægler kontoret undervejs i salgsprocessen, og fortæller at hun ikke ønsker at lejligheden skal fremvises for Mads Illum Hansen, da hun under ingen omstændigheder ønsker at sælge til Mads Illum Hansen.

Med denne mail opsiger Heidi Kirkebye Andesen samarbejdet med Ejendomsmægler Claus Vejgaard, da aftalen om at fremvise lejligheden til Mads Illum Hansen blev overtrådt.
Med denne mail opsiger Heidi Kirkebye Andesen samarbejdet med Ejendomsmægler Claus Vejgaard, da aftalen om at fremvise lejligheden til Mads Illum Hansen blev overtrådt.

Dette er årsagen til at samarbejdet slutter brat. Hun erfarer at lejligheden var blevet fremvist til Mads Illum Hansen sammen med en ”Ulrich”.

Hverdagsnyt spørger Heidi Kirkebye Andersen om ”Ulrich” er den samme som Ulrik Sejersdal Nielsen, og det bekræfter Heidi således;

- Ja der er kun en Ulrik...

Hverdagsnyt har forsøgt at få kontakt med Claus Vejgaard, men han har endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen

At lejligheden er taget af markedet, forhindrer ikke Mads Illum Hansen i at få adgang til lejligheden. Heidi Kirkebye har på det tidspunkt lejet lejligheden ud, og lejerne lukker Mads Illum Hansen ind i lejligheden for at besigtige den i løbet af foråret 2020 uden Heidi Kirkebye Andersen er til stede.

Efter Mads Illum Hansen har været i lejligheden kontakter han Heidi Kirkebye, som her sammenfatter hans henvendelse;
- Mads forsøger at underbyde lejligheden, eller få mig til at snyde ved at stemme for et eller andet på møde med ejerforening. I løbet af foråret bliver han lukket ind af rumænerne (lejerne. Red.), og der påpeger han efterfølgende "hvor dårlig stand min Lejlighed er i og at de vil kræve renovering fra ejerforeningens side”.

Den 1. april udarbejder Mads Illum Hansen en plan overfor Heidi Kirkebye Andersen som sigter på at han skal købe hendes lejlighed og samtidig komme af med paragraf 3.2 i vedtægterne. Det er det som Heidi Kirkebye mener med ”et eller andet”.
Planen går ud på at Mads Illum Hansen foreslår, at de to parter udarbejder en fortrolig købsaftale som begge parter underskriver. Mads Illum Hansen vil bringe et forslag op i ejerforeningen om at fjerne paragraf 3.2, som Heidi Kirkebye Andersen skal stemme for, og, som Mads Illum Hansen slutteligt skriver i punkt 3 i planen, at
- Du har solgt din lejlighed og du skal ikke bruge mere tid og bøvl med mig eller din lejlighed.

Her er mailen hvor Mads Illum Hansen forsøger at få Heidi Kirkeybye til at være med til at fjerne Paragraf 3.2 fra vedtægterne. Dette afviser hun. />
Her er mailen hvor Mads Illum Hansen forsøger at få Heidi Kirkeybye til at være med til at fjerne Paragraf 3.2 fra vedtægterne. Dette afviser hun.

Noget af en indrømmelse af Mads Illum, at han ligefrem anser sig selv for at være ”bøvl”.
Heidi Kirkebye Andersen, afviser hans plan med den begrundelse at det går imod ejerforeningens vedtægter. Hun strammer endda retorikken ved at skrive tilbage:
- Jeg forstår det således at handel med dig slet ikke er muligt, så.

Lejligheden handles
Herefter sker der ikke mere før i juni 2020. Her kommer Ulrik Sejersdal Nielsen igen ind i billedet, men salgsprocessen eskalerer i september 2020.

Heidi Kirkebye Andersen kan ikke erindre hvordan kontakten med Ulrik Sejersdal Nielsen kommer i stand. Heidi havde sat salgsprisen til 1.250.000 kr. men går dog med til at betale kr. 10.000 af omkostningerne i forbindelse med salget.

Ejendomsmægler i handlen er Jeppe Ertman fra EDC Poul Erik Bech i Køge. Det er en forordning som Ulrik Sejersdal Nielsen sætter i stand gennem sit netværk, som Ulrik Sejersdal selv siger.

Ulrik Sejersdal begrunder i en mail senere i forløbet til Christina Rørbæk-Christensen, at:

- (…) Sælger bestemte suverænt betingelserne i handelen. Via mit netværk skaffede jeg hende en mægler til at forestå handelen til en meget favorabel pris, sådan at hendes omkostninger ved at sælge blev så lave som muligt. Mægler repræsenterer sælger helt og holdent, det må der aldrig være tvivl om, set fra mit synspunkt blev hun rådgivet effektivt og professionelt. Jeg er ked af, at være den som har foreslået en mægler til at hjælpe med handelen, da det nu fremstilles som om han har handlet uetisk. Det er helt uden for skiven.

Hverdagsnyt har været i kontakt med Jeppe Ertman telefonisk, og han bekræfter dette. Han mener dog ikke det er korrekt at hans integritet bringes i tvivl af Ulrik Sejersdal Nielsen, da han helt og holdent er sælgers mand i forbindelse med enhver handel.

Hverdagsnyt har i øvrigt skriftligt spurgt Jeppe Ertmann om flere ting omkring handlen, og det har han lovet at svare på senest mandag den 15. november.

Heidi Kirkebye Andersen studsede i øvrigt over hvorfor handlen kun koster kr. 10.000, hvilket er væsentlig under markedsprisen for sagsomkostninger i den slags handler.

Dette vil Hverdagsnyt også forholde Jeppe Ertman.

Ulrik Sejersdal betaler dog, så vidt orienteret, også kr. 10.000 i sagsomkostninger.

Nægter kendskab til Mads Illum Hansen
I forbindelse med en fremvisning før handlen lukkes, hvor både Jeppe Ertman og Ulrik Sejersdal Nielsen er til stede, spørger Heidi Kirkebye Andersen Ulrik Sejersdal Nielsen direkte, mens han står sammen med Ertman, om han har kendskab til Mads Illum Hansen. Det benægter Ulrik Sejersdal Nielsen.

Heidi Kirkebye Andersen spørger Ulrik Sejersdal Nielsen direkte om han kender Mads Illum Hansen i forbindelse med en fremvisning lejlighden, hvor han er sammen med Jeppe Ertman. Dette benægter han. Her er dog et billede af Mads Illum Hansen og Ulrik Sejerdal Nielsen i kulturnatten i Borup i august 2019, som er lagt på Venstre i Køges Facebook væg.
Her er Mads Illum Hansen dog fotograferet i forbindelse med kulturnatten i Borup i august 2019. Det er Mads Illum Hansen i midten af billedet, Ulrik Sejersdal Nielsen til højre og borgmesterkandidat Ken Kristensen til venstre.

I forbindelse med handlen i Hovedgaden 28, spørger sælger direkte Ulrik Sejersdal Nielsen, i vidnes påhør, om han har kendskab til Mads Illum Hansen, da sælger under ingen omstændigheder vil sælge til Mads Illum Hansen eller hans selskab.

Det benægter Ulrik Sejersdal Nielsen.

Motivationen for at købe lejligheden er følgende ifølge Ulrik Sejersdal Nielsen;

- ”Jeg havde stor interesse i ejendommen Hovedgaden 28, da jeg, ligesom du (dette skrevet til Christina Rørbæk-Christensen. Red), synes det er en hyggelig ejendom med god beliggenhed. Det er helt korrekt at jeg ligeledes så boligen som en mulig bolig for min søn som skal i 9. klasse til sommer og dermed om 4-5 år forventer at skulle læse i Roskilde eller København.”
Det tyder på handlen er gennemtænkt fra Ulrik Sejersdal Nielsens side og det er en plausibel forklaring på, at han vil leje den ud indtil hans søn kan overtage den.
Købsaftalen underskrives af Ulrik Sejersdal, men der bliver tilføjet ”eller ordre”. Det betyder, at den der skriver under på købsaftalen ikke nødvendigvis behøver at være ham som står på skødet.

Hverdagsnyt har spurgt Ulrik Sejersdal om følgende;
- Jeg vil også gerne spørge hvorfor du sætter klausulen ”eller ordre” ind på trods af du har en klar holdning til hvad du skal bruge den til?

Dette har Ulrik Sejersdal ikke ønsket at svare på. Han har generelt ikke ønsket at svare på de foreløbige 8 spørgsmål som Hverdagsnyt har fremsendt til ham. Han har besvaret min mail med et generelt svar, som kan læses sidst i artiklen under Ulrik Sejersdal Nielsens reaktion. Det er en e-mail korrespondance mellem Christina Rørbæk-Christensen og Ulrik Sejersdal Nielsen, som foregik i december 2020.
Den giver ikke helt mening før man også har kendskab til den mail som er baggrunden for dette svar. Den del bliver der skrevet om i næste artikel om Hovedgaden 28.

Ulrik Sejersdal køber lejligheden for 1.250.000 kr. i september, men på den endelige aftale benytter Ulrik Sejersdal Nielsen ”eller ordre” klausulen, og sætter Illum Management CVR-nr. 41318619 ind som køber.

Her Ulrik Sejerdals mail hvor han informerer om at sætter en anden køber ind af lejligheden, som han har ret til da den er lukket med teksten
Her Ulrik Sejerdals mail hvor han informerer om at sætter en anden køber ind af lejligheden, som han har ret til da den er lukket med teksten "eller ordre".

Illum Management er 100 procent ejet af Mads Illum Hansen. Det er den 21. september.

Da Heidi Kirkebye ser dette kontakter hun straks ejendomsmægleren, og ønsker at få en forklaring og om muligt stoppe handlen, da hun netop ikke ønsker at sælge til Mads Illum Hansen eller hans firmaer.
Hun fortæller selv at hun er rimelig ophidset over dette.

Ejendomsmæglerfirmaet, Heidi kan ikke erindre om det er Ertman selv eller en anden af hans assistenter, forklarer at trækker hun sig fra handlen nu, så bliver det meget dyrt for hende.

Hverdagsnyt har forholdt Ulrik Sejersdal hvorfor han allerede efter et par dage vælger at udnytte sin eller ordre klausul. Dette er stillet således:
2a. Hvad er det der gør, at du allerede efter 4 dage (maksimalt) finder ud af, at du slet ikke vil have lejligheden alligevel?

Igen intet svar.

Til gengæld kan man finde et svar på dette spørgsmål i hans generelle svar på min mail:
- Sideløbende med ejendomshandlen i Borup har jeg arbejdet med at andet og større projekt i en anden by. Købsaftalen i dette projekt blev underskrevet umiddelbart efter handlen i Borup. Jeg konstaterer i denne proces at jeg ikke kan løfte begge handler.

Jeg rettede derfor henvendelse (til red.) Mads Illum Hansen, da jeg er bekendt med at han ejer 2 lejligheder i ejendommen og spørger om han vil købe min. I denne proces enes vi om at det er nemmere og mere smidigt hvis han blot overtager forpligtelserne i købsaftalen.

Noget kan derfor tyde på, at den plan havde Ulrik Sejersdal Nielsen allerede fra begyndelsen af processen med at købe lejligheden, men det kan naturligvis ikke bevises. Det virker dog ikke troværdigt, at en mand som er selvstændig og lever af ejendomshandel, foretager en handel, som han har en klar plan med, for to dage senere at finde ud af han ikke kan løfte opgaven økonomisk.

Det er formentlig en forholdsvis lille handel i hans virksomhed.

Det er også påfaldende så hurtigt han bliver så gode venner med Mads Illum Hansen, fra han direkte adspurgt af Heidi Kirkebye Andersen medio september, hvor han nægter ethvert kendskab til Mads Illum Hansen, til at han allerede er klar over at han ejede to lejligheder i Hovedgaden 28 blot et par dage senere.

I forbindelsen med handlen har Ulrik Sejersdal Nielsen naturligvis fået udleveret alt materiale vedrørende lejligheden. Hvilket er inklusiv ejerforeningens vedtægter, og punkt 3.2, og dermed er klar over at man ikke må eje mere end 2 lejligheder i bygningen.
Det er derfor en kreativ måde at omgå vedtægterne på.

Hverdagsnyt har også forholdt Jeppe Ertman om ikke det påhviler ejendomsmægler at sikre sig at køber overhovedet har lov til at købe en lejligheden.

Det bekræfter Jeppe Ertmann, men han siger også at de har fundet et hul i vedtægterne, som gør at denne handel er helt legal i og med at den handles til en virksomhed. Det lovede han også at svare på skriftligt.

Hverdagsnyt har søgt juridisk assistance i dette spørgsmål og her er man helt sikker i sin sag:
Dette er ikke tilladt. Det er en omgåelse af paragraf 3.2 som ikke er tilladt. Heller ikke hvis en køber kun ejer 51 procent af aktierne i den virksomhed som køber lejligheden er det tilladt, hvis man hverver en tredje lejlighed og har to i forvejen. Enten personligt eller gennem virksomheder man kontrollerer.

Heidi Kirkebye Andersen vælger på den baggrund at skrive under. Hun orker ganske enkelt ikke mere. Hun er selvstændig, der er Corona og hun vil rigtig gerne af med lejligheden.

Vedtægterne brudt
Hermed er vedtægterne brudt. Ejerforeningen ved Inge Bormark retter henvendelse til Poul Erik Bech, hvor Jeppe Ertmann er ansat og i en mail ridser historikken op, og skriver blandt andet til sidst i en længere mail:

- Jeg (Inge Bomark. Red.) er helt på det rene med, at et selskab er en selvstændig juridisk enhed, men jeg mener at dette er en klar omgåelse af bestemmelsen i vedtægterne, og jeg mener, at både Jeppe Ertman, Ulrik Sejersdal og Mads Illum er i ond tro i denne sammensværgelse.
Jeg ved ikke om det er noget du vil blande dig ind i, hvis ikke vil jeg rejse sagen overfor klagenævn og etisk råd i dansk ejendomsmæglerforening.

Denne skrivelse får Heidi Kirkebye Andersen til gennemlæsning for eventuelle kommentarer.
Det har ikke været muligt for Hverdagsnyt at få oplyst om der blev klaget til klagenævn og etisk råd i Dansk Ejendomsmæglerforening fra foreningens side.

Forløbet udløste også en reaktion fra Heidi Kirkebye Andersen til Jeppe Ertman:
Denne mail sender Heidi Kirkebye Andersen til Ejendomsmælger Jeppe Ermann, da hun erfarer at hendes lejlighed er solgt til et firma som Mads Illum Hansen kontrollerer.
Denne mail sender Heidi Kirkebye Andersen til Ejendomsmælger Jeppe Ermann, da hun erfarer at hendes lejlighed er solgt til et firma som Mads Illum Hansen kontrollerer.

Hverdagsnyt vil spørge Jeppe Ertman hvad han har svaret på denne mail den 23. september.

Hverdagsnyt har også været i kontakt med Inge Bomark, men hun har lagt sagen bag sig og vil ikke udtale sig.

I næste artikel vil der blive beskrevet hvordan tilværelsen er for primært den ene af de to ejere af ejerlejlighederne, som fortsat bor i bygningen, efter Mads Illum Hansen er kommet i flertal i bestyrelsen.
Hvordan der afholdes to separate generalforsamlinger, og hvor selv Lars Løkke Rasmussen, på daværende tidspunkt endnu formand for Venstre, og Venstre i Køge, bliver orienteret om sagen.

Reaktion fra Ulrik Sejersdal Nielsen
Hverdagsnyt vil naturligvis gerne have belyst alle de forhold der er muligt. Det vil derfor være ganske interessant at få svar på nogle af de spørgsmål, der er dukket op i forbindelse med research af denne artikel.

Der er stillet følgende spørgsmål til Ulrik Sejersdal Nielsen pr. mail sendt den 11.11.2021 kl. 23.13. Samme tidspunkt sender jeg en mail til Mads Illum Hansen.

Kære Ulrik Sejersdal Nielsen,
Jeg er ved at skrive en artikel om forhold der vedrører adressen Hovedgaden 28, 4140 Borup.
Her har du en rolle. Jeg håber derfor du gerne vil kaste yderligere lys over sagen ved at svare på nedenstående spørgsmål.

1/ Senest den 17. september 2020, køber du lejligheden Hovedgaden 28C, 2.th. Den 21. september 2020 gør du brug af ”eller ordre” og sætter Illum Management ind som køber.
Da du køber lejligheden får du udleveret al materiale omkring ejendommen af mægler, inklusiv vedtægterne for ejerforeningen i Hovedgaden 28.
I de vedtægter, som er tinglyste, står der i paragraf 3.2 at ”Ingen ejer kan eje mere end 2 lejligheder i ejendommen samtidig”. Du skriver i mail til Christina Rørbæk-Christensen den 7. december 2020 følgende,
• (…) Jeg rettede derfor henvendelse Mads Illum Hansen, da jeg er bekendt med at han ejer 2 lejligheder i ejendommen og spørger om han vil købe min. I denne process enes vi om at det er nemmere og mere smidigt hvis han blot overtager forpligtelserne i købsaftalen (…).

1a. På den baggrund vil jeg gerne spørge hvorfor du sælger til Mads Illum Hansen når du er klar over at det ikke er tilladt, ifølge vedtægterne, at eje flere end to lejligheder i bygningen?

1b. Jeg vil også gerne spørge hvorfor du sætter klausulen ”eller ordre” ind på trods af du har en klar holdning til hvad du skal bruge den til?

1c. Hvordan er du blevet bekendt med at Mads Illum Hansen i forvejen ejer to lejligheder i bygningen?

2/ Det virker som et overvejet køb, da du forklarer dels overfor sælger, og dels i mailen den 7. december til Christina Rørbæk-Christensen, at ”(…) som en mulig bolig for min søn som skal i 9. klasse til sommer og dermed om 4-5 år forventer at skulle læse i Roskilde eller København. (…)”.

2a. Hvad er det der gør at du allerede efter 4 dage (maksimalt) finder ud af, at du slet ikke vil have lejligheden alligevel?

2b. Det er ganske atypisk, at det er køber som sørger for at finde en ejendomsmægler til at administrere handlen. Hvad er årsagen til at det er den løsning som blev valgt?

3/ I forbindelse med du besigtigede lejligheden sammen med Jeppe Ertmann spurgte sælger, hvor Jeppe Ertman overhørte det, om du havde kendskab til Mads Illum Hansen. Det benægtede du.

3a. Hvornår og hvordan fik du første gang kendskab til Mads Illum Hansen?

Ulrik Sejersdal Nielsen svarer således:
Fra: Ulrik Sejersdal Nielsen
Date: tor. 11. nov. 2021 kl. 23.42
Subject: Re: Artikel om køb og salg af lejlighed Hovedgaden 28C, 2Th 4140 Borup
To:

Hej Rolf

Tak for din mail

Det er korrekt at jeg midlertidigt har været part i en ejendomshandel på hovedgaden 28 i Borup
Jeg indsætter nedenfor min mail til Christina Rærbæk-Christensen af 7. december 2020, hvis du ikke skulle ha modtaget den i sin fulde ordlyd.

Jeg mener den belyser mine hensigter til fulde og har umiddelbart ikke mere at tilføje til disse.

De bedste hilsener

Ulrik

Han svarer altså ikke på mine spørgsmål, men sender mig i stedet et svar til Christina Rørbæk-Christensen, som han sendte til Christina den 7. december 2020. Jeg har bragt brudstykker af den mail i denne artikel. Den giver dog helt mening mening uden at have læst mailen fra Christina Rørbæk-Christensen.
Denne vender jeg tilbage til i næste artikel. Retfærdigvis skal Ulrik Sejersdal Nielsens svar dog komme her:

Kære Christina

Tak for din mail, som jeg med interesse har læst og tænkt over.

Jeg havde stor interesse i ejendommen hovedgaden 28, da jeg, ligesom du, synes det er en hyggelig ejendom med god beliggenhed. Det er helt korrekt at jeg ligeledes så boligen som en mulig bolig for min søn som skal i 9. klasse til sommer og dermed om 4-5 år forventer at skulle læse i Roskilde eller København. Sælger bestemte suverænt betingelserne i handelen. Via mit netværk skaffede jeg hende en mægler til at forestå handelen til en meget favorabel pris, sådan at hendes omkostninger ved at sælge blev så lave som muligt. Mægler repræsenterer sælger helt og holdent, det må der aldrig være tvivl om, set fra mit synspunkt blev hun rådgivet effektivt og professionelt. Jeg er ked af, at være den som har foreslået en mægler til at hjælpe med handelen, da det nu fremstilles som om han har handlet uetisk. Det er helt uden for skiven.

Sideløbende med ejendomshandlen i Borup har jeg arbejdet med at andet og større projekt i en anden by. Købsaftalen i dette projekt blev underskrevet umiddelbart efter handlen i Borup. Jeg konstaterer i denne proces at jeg ikke kan løfte begge handler. Jeg rettede derfor henvendelse Mads Illum Hansen, da jeg er bekendt med at han ejer 2 lejligheder i ejendommen og spørger om han vil købe min. I denne process enes vi om at det er nemmere og mere smidigt hvis han blot overtager forpligtelserne i købsaftalen.

Jeg er ikke af den opfattelse at jeg ved denne overdragelse bryder nogle regler eller vedtægter. Hvis du er af en anden opfattelse synes jeg det er helt naturligt at du får prøvet det ved de instanser som håndterer det. Jeg stiller naturligvis gerne op og bidrager, hvis noget skal belyses.
Du henviser til at en tvist skal løses i forbindelse med at Mads Illum Hansen har overtaget lejligheden. Jeg hjælper gerne hvis jeg kan. Har du et konkret forslag må du gerne stille det.
Du henviser til at jeg ved min overdragelse af lejligheden til Mads Illum Hansen skulle gøre din families liv utrykt. Det håber jeg bestemt ikke. Jeg vil opfordrer dig til, hurtigst muligt, at rette henvendelse til Mads Illum Hansen, så i kan få afklaret evt. spørgsmål.

Jeg er ulønnet netværks plejefar til lille Liva på 4 år. Hun er min tvillingesøsters datter. Da myndighederne besluttede at Liva ikke skulle være hos sin mor, fik vi heldigvis muligheden for at hjælpe. Det betød at Liva stadigvæk er en del af hele vores familie, det er vi rigtigt glade for. At være plejefamilie betyder også at man bliver en "offentlig" familie. Kommune og myndigheder er blevet en del af vores familie for sådan fungerer systemet. Det kan være ret grænseoverskridende at kommunen lige pludselig har en holdning til hvordan vi som familie skal leve. Hvis samarbejdet med kommunen ikke er smidigt kan det også betyde at man som familie tvinges til at bruge sin energi på "systemet" i stedet for det lille barn som i forvejen har lidt afsavn. Jeg arbejder benhårdt for at forbedre disse vilkår, for jeg har mærket, og mærker fortsat, på egen krop, frustrationen hvis jeg ikke kan fokuserer alt min energi, på det som betyder noget, nemlig Liva. Hun fortjener at få lige så gode vilkår som alle andre børn. Det prøver vi i vores familie at give hende.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig både på mail og telefon.

Venlig hilsen

Ulrik Sejersdal
Druestrupvej 24
4682 Tureby

Fredag den 12.11.21 kl. 9.20 kommer denne mail
Hej Rolf
I forlængelse af nedenstående kan jeg forstå at du også har korresponderet med Mads Illum Hansen.
Han har oplyst at han har stillet sig til rådighed for et fysisk interview som du pt. har afvist.

Jeg stiller naturligvis også gerne op.

Jeg vil foreslå at vi mødes alle 3.

Mads Illum Hansen er cc. denne mail.

Dbh


Ulrik


Reaktion fra Mads Illum Hansen
Min mail til Mads Illum Hansen, sendt samme tidspunkt er denne:

Kære Mads Illum Hansen,

Jeg er ved at skrive en artikel, der omhandler bygningen med adressen Hovedgaden 28 4140 Borup.

Der er nogle punkter som jeg håber du gerne vil kaste lys over.

1/ I 4. kvartal 2019 giver du et bud på at købe lejligheden Hovedgaden 28C, 2Th. Du er bekendt med at du ikke må eje mere end 2 lejligheder i ejendomme ifølge ejerforeningens vedtægter.

1a. Hvad er årsagen til at du giver et bud, når du ved det er imod vedtægterne?

1b. Hvis buddet var blevet accepteret, havde du så købt den?

2/ Den 1. april 2020 udfærdiger du en køreplan for hvordan ejer til Hovedgaden 28C, 2TH, kan sælge til dig. Du foreslår sælger:
1. Der ligger en købsaftale
2. Du stemmer for forslaget (at slette paragraf 3.2 fra vedtægterne. RL)
3. Du har solgt din lejlighed og skal ikke bruge mere tid og bøvl med mig eller din lejlighed.
Du får en 2019 pris i et marked der har udsigt til et fald pt.

2a Er baggrunden for at du fremsætter dette forslag, at du på sigt gerne vil overtage alle ejerlejligheder i bygningen?

- 3/ Lejligheden blev i stedet i september 2020 handlet til en Ulrik Sejersdal Nielsen, som skrev under på købsaftalen senest den 17. september 2020. Han skriver under på købsaftalen med ”eller ordre”. På den endelige slutseddel den 21. september, står der imidlertid Illum Management ApS som på det tidspunkt er ejet 100 procent af dig.

Ulrik Sejersdal Nielsen skriver i anden mail at: ” (…) Jeg rettede derfor henvendelse Mads Illum Hansen, da jeg er bekendt med at han ejer 2 lejligheder i ejendommen og spørger om han vil købe min. I denne process enes vi om at det er nemmere og mere smidigt hvis han blot overtager forpligtelserne i købsaftalen (…).”. Da Ulrik Sejersdal Nielsen køber lejligheden er han bekendt med vedtægterne i ejerforeningen.

3a Hvornår er du blevet bekendt med Ulrik Sejersdal Nielsen?

3b Hvad er årsagen til at du vælger at købe lejligheden, når du ved det går imod vedtægterne i ejerforeningen?

Dette er kun foreløbige spørgsmål. Der vil komme flere.

Jeg håber du finder tid til at svare på ovenstående snarest.


MvhRolf Larsen


Mads Illum Hansen og nærværende journalist bor, i gå afstand, 5 minutter fra hinanden.
Fra Mads Illum Hansen var reaktionen anderledes mere kontant.

Efter jeg havde afsendt de to mails til Ulrik Sejersdal Nielsen og Mads Illum Hansen lukkede jeg ned og gik i seng. Det var sent og jeg kunne ikke forestille mig der skete mere i denne sag før næste dag. Jeg var lige ved at falde hen, da lyset bliver tændt udenfor, efterfulgt af lyden af raske skridt mod vores dør.
Vores hund gør, og på forunderlig og mirakuløs vis vågner vores datter ikke. Hun møder meget tidligt på job.

Kl. var 00.16 ser jeg på digitaltallene på komfuret. Lettere konfus trækker jeg en skjorte over hovedet og låser døren op. Jeg skal forsøge at gengive nogle af de ting som samtalen, som varer ca. to minutter, handler om.

Hvis du, kære læser, vil have hele samtalen kan I spørge Mads Illum Hansen, da jeg er sikker på han optog samtalen på sin mobiltelefon.

Jeg har aldrig mødt Mads Illum Hansen før, så jeg spurgte hvem han var. Han svarede til gengæld om jeg er Rolf Larsen. Jeg spurgte igen hvem er du? Det var rimelig svært at få ud af ham, og først da jeg fik hans navn, bekræftede jeg, at jeg er Rolf Larsen.
Han siger så du har sendt mig noget ”pjat”. Det bekræftede jeg naturligvis ikke, da jeg ikke mener det er pjat, men at jeg blot ønsker svar på nogle spørgsmål omkring sagen.

Så begynder han at spørge ind til en masse om journalistik, som jeg ikke rigtig forstod noget af. Herefter vil han gerne interviewes her og nu, men det er ærlig talt noget Nosferatu at gøre på det tidspunkt. Det kom ærlig talt noget bag på mig. I forvejen er det voldsomt intimiderende at komme til et privat hjem på det tidspunkt af natten, uden i det mindste at have anmeldt sin ankomst og uden i øvrigt aldrig nogensinde at have været her før.

Han informerer mig i øvrigt om, at han er bortrejst fra fredag den 12. november til den 18. november. Hvad jeg så end skal bruge den information til.

På et tidspunkt i samtalen siger jeg ordet ”historier” og så siger Mads Illum Hansen: ”så nu har jeg fået nok”. Hvorefter han går – og formentlig - slukker sin mobiltelefon. Jeg kan ikke se ham mere.

Min hustru slukker til gengæld ikke sin optagelse af samtalen. Hun nåede at optage det sidste af vores samtale.

Du kan høre det her. Skru godt op for lyden og vær opmærksom fra starten af videoen.
Det som Mads Illum Hansen siger er:

Du lever livet farligt.

Senere på natten kl. 01.21 skriver han følgende mail:

Kære Rolf Larsen

Tak for din mail og interesse for Hovedgaden - Rigtig godt du vil dække en historie om Borup Bymidte.

Som du ved har jeg forgæves forsøgt at stille op til et interview i går aftes hos dig, da du skriver “snarest”, men som du afviste kunne lade sig gøre og kun ønsker et skriftligt svar på - så jeg tænker det nok ikke haster mere end som så?

- Grunden til interview, er at de punkter du har spørgsmål til bedes uddybes yderligere, af dig, da jeg ganske enkelt ikke forstår sammenhængen i det du spørger om, eller som du ønsker at formidle. Det virker som om det er taget ud af en kontekst, eller en tidligere ejer nu pludselig fortryder sit salg 2 år efter?
Jeg ved samtidig ikke helt hvad der menes med jeg skulle have overtrådt vedtægter på ejendommen - det må du uddybe, for der har været en dygtig boligadvokat ind over som har rådgivet.

Men jeg kan bekræfte, at jeg ejer lejligheder i ejendommen som jeg har købt inden for de seneste 5 år.
Jeg har altid ønsket at forskynde ejendommen, da den står i en kritisk vedligeholdelsesmæssig stand, og samtidig er klassificeret bevaringsværdig for Borup Bymidte. Det har tidligere ejere desværre ikke prioriteret- og reageret på i tide, hvorfor den nu står til at skulle hovedrenoveres.

Men det gør jeg gerne, for ikke mindst at sikre bygningsmassen sin kulturarv og medvirke til der er attraktive boliger og et velkørende erhvervsliv. Jeg går faktisk i skrivende stund og afventer svar fra en fond der støtter disse formål, da bygningen tjener som en vigtig del af den bevaringsværdige del af Borup Bymidte som har kulturarv af værende “en gammel stationsby” der skal vedligeholdes som den er. Det må du rigtig gerne komme ind på, da de fleste nok ikke er klar over hvor gamle og bevaringsværdige bygninger der faktisk er i Borup.

Som sagt, så bedes du invitere mig til et interview og uddybe dine spørgsmål. Jeg er på job i Jylland fra i morgen, men er i Borup igen fra på torsdag næste uge, så hvornår vil det kunne passe dig, så kommer jeg forbi da vi nærmest er naboer :-)

God aften.

Vh Mads

Denne er endnu ikke besvaret.
SENESTE NYT

NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer
NYHEDER 20. JUN 2022 KL. 22:19
Krocket er for alle
NYHEDER 19. JUN 2022 KL. 22:35
En lille smule halvnervøs
NYHEDER 14. JUN 2022 KL. 21:01
Blev ikke udvalgt
NYHEDER 6. JUN 2022 KL. 10:05
Regelsæt for ophold
NYHEDER 5. JUN 2022 KL. 14:38
75 år ung

Flere nyheder