NYHEDER 15. NOV 2021 KL. 22:44

Borup KV21 De sidste ord

Af: Rolf Larsen

Det sidste vælgermøde til kommunalvalget den 16. november blev afholdt søndag aften i Borup Kino. Næsten alle partier mødte op og der blev talt om børnetandpleje, omfartsvej, Hal 2 og Kimmerslev Høje.
En ung rejste sig også og spurgte hvad politikerne ville gøre for at holde nogle flere unge i byen. Nu er det blot at afvente vælgernes dom, når valghandlingen i skrivende stund kun er timer væk.

De sidste ord
Panelet sad tæt, men hvor der er hjerterum er der husrum. Det lykkes at få alle levende op og ned af scenen i den gamle biograf i Borup.


Et hastigt arrangeret vælgermøde, af alle politiske partier, blev afholdt i den gamle Biograf på Lindevej i Borup, der i 2024 bliver 100 år.

Det var opdelt på den måde at først skulle de ”bløde emner” på dagsordenen, og efter en kort pause skulle de ”hårde” til debat.

De bløde er f.eks. daginstitutioner, skoler og sundhedsvæsen, mens de hårde er veje og bygninger etc.
Der var ikke meget plads at give af på scenen i Kino, men ned kom politikerne dog. Da politikerne havde præsenteret sig, var der direkte adgang til spørgsmål fra salen.

Her var de første spørgsmål om børnetandplejen, som foregår i Køge, og der er langt at køre fra forældrene som ofte skal bruge mindst en halv dag for at køre til Køge. Der er en velfungerende tandklinik i Borup, og den har tidligere været benyttet, men for en del år siden blev den ordning lukket. Det var et stort ønske om at få den ordning tilbage.

Der var ingen politikere som ikke ville arbejde for at få den ordning tilbage i Borup.
Mønsteret gentog sig ved næste spørgsmål, hvor det var genoptræningen som der blev spurgt ind til. Det foregår også i Køge, og om ikke det kan flyttes tilbage til Borup, hvor det har været tidligere.

Der var ingen røster i panelet som talte imod at de ikke ville se på det også.

Omfartsvej
Alle valgmøder i Borup siden ca. 2005 har handlet om at Vestre Ringvejs forlængelse fra rundkørslen ved Møllevej og hele vejen til før jernbanebroen på Gammerødvej. Der er nu ”slået hul” i rundkørslen så der ikke længere blot er to veje ind i den, men den nye vej går kun til Møllebanke udstykningerne.

Det er vedtaget at vejen skal bygges i en bevægelse så den sidste del af vejen ikke skal bygges i tre etaper som oprindeligt vedtaget. Der var meget lidt forståelse for at omfartsvejen først er færdig i 2024.

Her skar Erik Swiatek (A) dog igennem:
- Den slags tager nu den tid det tager. Den skal planlægges først, og man skal sikre sig at alt er overholdt og så håbe på at når der graves der ikke bliver fundet fortidslevn som kan stoppe arbejdet.

Tidsplanen for at færdiggøre omfartsvejen har i øvrigt været offentlig længe, og selvom der blev talt om selvom den var budgetteret så var der ingen vaklen hos f.eks. Ken Kristensen (V):

- Den vej er på budgetterne fremover så der er ingen tvivl om at den bygges.
Fra salen kom der spørgsmål om en hal 2, da f.eks. Borup Håndbold ikke har hal kapacitet nok og må flytte kampe til andre haller i kommunen.

Der var ingen af partierne der ikke ville se på det i næst valgperiode.
Naturligvis var der debat om Kimmerslev Høje (marken øst for Kimmerslev Sø) som mange gerne ser bebygget, men endnu flere gerne vil have forbliver som det er.

Det er faktisk noget som har ligget i byplan Borup som et muligt sted, hvor der kunne byudvikles da det stykke som oprindeligt blev udpeget, lå øst for omfartsvejen, og dengang mente mange det kom for tæt på
Dalby sø.

Blandt andet Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er for bebyggelse af Kimmerslev Høje, og Carsten Pedersen fra Liberal Alliance havde dog en nuance;

- Vi kan gøre de så grønt som overhovedet muligt og holde husene i et plan. Eventuelt kan vi flænge grænsen ned til søen, så det ikke bliver lige så markant. Det bør der være plads til.

Fra salen var der en af byens unge, som gerne ville høre hvad politikerne ville gøre for at holde de unge i byen, og sørge for der kom boliger der var til at betale.

Her var der for alvor udsalg hos politikerne der gerne ville se på f.eks. flere ungdomsboliger i byen.

Slutteligt blev der spurgt om der var muligt at omdanne den gamle Shell tank på Bækgårdsvej – som flere kender som Falck station – til en ungdomsklub for de lidt ældre unge, som kan være åben til kl. 22.
Her var mange politikere indforstået på at undersøge dette som en muligt.

De sidste ord blev sagt. Projektørerne på scenen var tændt lidt i endnu og så slukkede de også. Tirsdag den 16. november afgør vælgerne kommunalbestyrelsens sammensætning de næste fire år.

Og vælgerne har altid ret.

FAKTA
Politkere som deltog i debatten om de bløde værdier:
Kurt Jensen, Radikale Venstre
Peter Kjær Hansen, Alternativet
Kristina Stange, Socialdemokratiet
Lykke Rømer, Socialistisk Folkeparti
Rikke Kornval, Venstre
Bent Sten Andesen, Dansk Folkeparti
Rolf Larsen, Liberal Alliance
Kirsten Larsen, Konservative Folkeparti
Martin Knudsen, Nye Borgerlige
Johannes Jacobsen, Enhedslisten

Deltagere ved de hårde værdier var:
Kurt Jensen, De Radikale
Peter Kjær Hansen, Alternativet
Erik Swiatek, Socialdemokratiet
Thomas Kielgast, Socialistisk Folkeparti
Ken Kristensen, Venstre
Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti
Carsten Pedersen, Liberal Alliance
Claus René Olesen, Det Konservative Folkeparti
Henrik Olsen, Nye Borgerlige
Niels Rolskov, EnhedslitenSENESTE NYT

NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 14:07
Midsommerfesten i IF Frem
NYHEDER 26. JUN 2022 KL. 11:52
Børnedyrskue for 46. gang
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 23:11
Spanagerbroen renoveres
NYHEDER 25. JUN 2022 KL. 12:09
Teknologi til træer
NYHEDER 20. JUN 2022 KL. 22:19
Krocket er for alle
NYHEDER 19. JUN 2022 KL. 22:35
En lille smule halvnervøs
NYHEDER 14. JUN 2022 KL. 21:01
Blev ikke udvalgt
NYHEDER 6. JUN 2022 KL. 10:05
Regelsæt for ophold
NYHEDER 5. JUN 2022 KL. 14:38
75 år ung

Flere nyheder